تبلیغات
نیو کونگ فو شیراز - تاریخچه KUNG FU
شنبه 7 اسفند 1389  09:40 ب.ظ
توسط: Reza Fighter

سخنم راباحدیثی ازمولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می کنم :
مسلمان باید هم بدن نیرومند و قوی داشته باشد وهم توان فکری ،چراکه یک شخص نحیف الجثه
وضعیف حتی از ادای عبادت نیز بر نمی آید .سخنم راباحدیثی ازمولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می کنم :
مسلمان باید هم بدن نیرومند و قوی داشته باشد وهم توان فکری ،چراکه یک شخص نحیف الجثه
وضعیف حتی از ادای عبادت نیز بر نمی آید .
کونگ فو ،شناخته شده ترین ریشه ی هنر های رزمی
پیدایش وفلسفه کونگ فو ،ازجمله پیچیده ترین مسائلی است که می توان به آن پا سخ داد وعلاقمندان
به راحتی نمی توانند اطلاعات مستندی ازچگونگی شکل گیری این هنر رزمی بدست بیاورند.
کونگ فو یک نگرش است بر دنیای جدید ،ضمن اینکه دارای یک تاریخچه ی قدیمی میباشد .
سرگذشت کونگ فو هم زمان با تاریخچه ی انسان اندیشمند است که در دوازده هزار سال پیش
سابقه اولین حرکات فکر وجسم برای اولین بار برای مقابله با محیط زیست و بقای خود ،داشته است.
اولین کسانی که پی به این نیروی اسرار آمیز بردند ،نژاد زرد بود ند وچون بعدهافقط از نیروی تن
استفاده کردند ،اصول ومبانی علمی این راه فراموش شد . اصولاً در سبکهای رزمی کسانی بوده اند
که دانش پیشینیان را با اندوخته تجربی خویش در آمیخته اند وبه مقتضای شرایط زمانی ومحیطی
خود ،بیش از دیگران درمعرفی و ارائه یک شیوه رزمی خاص موفق بوده اند.ذکر نام وسبک ایشان
یادی است برای آنها که می دانند وتذکری برای آنان که نمی دانند . هیچ استادی تاشیوه کلاسیک
واصولی را بطورکامل ودقیق نیاموخته ،سبکی را معرفی نکرده است . یاد وخاطره اساتید ،همیشه
شوق هنرجویان را برمی انگیزد واین همان چیزی است که مایه پیشرفت می شود .
«اشتیاق آموختن ودانستن » بسیاری ازاین پیشگامان را دیگران نمی پسندند ، برخی به دلایل درست
وگروهی دیگر به علل نادرست . اما به هر تقدیر قضاوت،قله های کوهی است که دامنه اش شناخت
درست نامیده می شود. «هرچند همیشه افرادی هستند که در رسیدن به قله ، هلی کوپتر را به
کوهنوردی ترجیح میدهند.» اگر هرکسی درهر درجه ای ازمهارت رزمی، عمر شاگردی بیشتری
داشته باشد ،استاد بهتری خواهد بود .
مطلب در زمینه ی بیانگذاران وبنیگذاری،بسیار است ودرحوصله این مقاله نمی گنجد ،اطمینان داریم
اسا تید فاضلی نیز هستند که به ازای تدریس یک درس یا مطلب ،ده درس را تفهیم وتمرین می کنند
واز وجود خود ،پلی می سازند که نسلهای آینده با عبور ازآن به شناخت دقیق تری دست یابند.
تامو بنیانگذار قدیمی ترین شیوه شناخته شده متعارف در کشور چین و جهان است که کونگ فو نام دارد


. لغت کونگ فو به معنی : انجام بیشترین کار در کمترین زمان است وکسی که این هنر رزمی را
می آموزد ،مرد ماهر وتصویری ازکارپیوسته وجدی را با خود دارد.
گفته میشود کونگ فو حدود 2500 سال پیش در کشور چین توسط مردی به نام درایاما تائیشی
یا «تامو»یا «بودهی دارما»یا«دات مور»یا «بودا آدها »کاشف اندیشه برتر ونفوذ روح توانا عرضه
شد.درایاما ثابت کرد که انسان قبل ازاینکه به مسائل دنیای خارج خود بیاندیشد بهتر است به خود
بیاندیشد وهمین فکر بود که جامعه ی قرن بیستم را با تکان شدید به مکتب خود رهنمون کرد و
هم اکنون میلیون ها انسان از کلیه جوامع ،مفتون این اندیشه شده اند.
درا یاما درابتدا شاگردان را به گرد اندیشه فرو برد وپس از سالیان زیاد ریاضت درتوانایی اندیشه،
دانست که نیروی اندیشه توانا است ولی تن بی حرکت است . ازهمین جابود که بمنظور نمایش
نفوز اندیشه ی برتر ،حرکاتی ازدست وپا ابداع نمود.
حرکات درایاما با تحولهای بسیار بصورت دست وپا وبالاخره متکی به نیرو های دوران بطریقه ی
علمی امروز به آن پرداخته میشود ،آمیخته ای از هنر تن وروان است که نام آن را کونگ فو
نهاده اند.
درسال 1900 استادانی از نژاد زرد بگرد هم جمع شدند واصولی بر ضربات علمی وفنی بنام
هنرهای مبارزه ای تنظیم کردند ومربیانی نیز به کشور های مختلف جهان اعزام داشتند.
برخی اعتقاد دارند درا یاما ازهندوستان وارد چین شده ،اما پژوهشهای دقیق تاریخی در حوزه
فنون رزمی ،وجود شیوه مبارزاتی شبیه به فنون وی رادرهندوستان آن زمان تأیید نمی کند.
دراین میان نظر «پال پیلوت» مورخ فرانسوی وگروهی دیگر از محققان که معتقدند وی ازایران
به چین رفته است ،به حقیقت نزدیکتر به نظر می رسد . وجود معابدی که در غرب چین میان
کوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشید «که از مبانی دیدگاه مانی
وسایر مخالفین سلسله ساسانی است »بر دیوار آنها، همچنین مطالب تخصصی مطرح شده در
مکاتب کونگ فو درباره ی ماه واشاره اساتید این سبک به ماه ومعنی آن در سبکهای «پاشی ین چین ،
نگو چوچوآن»وسایر سبکها وتلفظ چینی کلمه فارسی «تاماه » که همان « تاموست » به همراه خیلی
دلایل دیگر بنیا نگذار کونگ فو شائولین که شناخته شده ترین ریشه سایر هنرهای رزمی جهان
است،رایک ایرانی معرفی می کند. به هر تقدیر ، درایاما ازغرب به چین آمد وبه «بودتور »رفت
وپس از طی مراحل ومنازعاتی ، امپراتور،آن معبد را دراختار وی گذاشت تا تعلیمات خودرا درآنجا
بنیاد نهد. این معبد پس از چند دوره تخریب وآتشسوزی وبازسازی ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»
شائولین نام گرفت .
درهنگام استقرار تامو در این معبد ، هنرجویان وی از فشار خستگی وتمرکز شدید اثنای تمرینات
فکری وروحی به ضعف جسمانی شدیدی مبتلا شدند که درایاما رامجبورکرد تمرینات بدنی خواصی
را برای جلو گیری از فساد سلولی وافزایش قدرت جسمانی به ایشان عرضه کند .قسمتی ازاین تمرینات
«شی آر لوهان شو»یا«آی کی کین کیو»نام دارد که امروزه نیز اگر درست تدریس شود،جزء مفید ترین


 وسنگین ترین تمرینات بدنی موجود دردنیا است .درا یاما دوکتاب به جای مانده که یکی
«یی جین چینگ»نام دارد ودر ارتباط باتقویت نیروی جسمانی است ودیگری «شیه سویی جینگ»گفته


 مشود که ناظر بر تمرینات فکری وتعلیمات روحی است .
ازکتاب دوم در مراجع رسمی کشور چین بطور علنی اثری دردست نیست وگفته میشود کتاب نخست
نیز به طور کامل در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است .درایاما پس از تعلیم شیوه خود، روزی از معبد
خارج شد و دیگر هرگز بازنگشت ، اثری از مقبره یا قبر او دردست نیست ، ولی تصاویری که به او نسبت
داده می شود ، از چین تا اوکیناوا واز استرالیا تامحله چینی ها درشهر های مختلف آمر یکا ، زینت بخش
مکانهای تمرین هنرهای رزمی است .درحقیقت چهره واقعی درایاما همچون چهره حقیقی فنون او
برای همگان روشن نیست ، اما نتایج عمل او دراغلب نقاط آسیای جنوب شرقی هم ازنظر آیینی وهم
به لحاظ تمرینات بدنی تاامروز باقی مانده است.
کونگ فو توآ درایران درسال 1352 توسط بیانگذار آن استاد پروفسور ابراهیم میرزایی با 5 نفر
هنرجو فعالیت خود را آغاز نمود ودرحال حاضر تعدادعلاقمندان به هزاران نفر در سطح کشور رسیده
است واین نشان دهنده ی تیزهوشی وذکاوت هموطنان است که خیلی زود به فوائد کونگ فوپی بردند
وبسوی این ورزش کشیده شدند.
کونگ به معنای دانایی و فو به معنای طریقت است ودرپیونداین کلمات به کونگ فو طریقت دانایی
گفته میشود حرکت در مسیر دانایی ویا گام برداشتن در طریقت دانایی به درک انسان بستگی دارد
ودرک حاصل نیروی فکر است وفکر نیز در جسم قرار دارد که به آن پایگاه فکر می گویند.
کونگ فو ضمن این که دارای یک تاریخچه از منه ی قدیمی می باشد ، یک نگرشی است بر دنیای
جدید و جوانانی که دراین اثر هیجان زده بسر میبرند وهرگونه اعمال قهرمانی ازآنان سلب شده
وگاهی گوشه گیری وبی بندو باری آنان را مبتلا ساخته است یک دنیای جدید است ، راهی پر قدرت
است وروش درست اندیشیدن میباشد


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:07 ب.ظ

Great info. Regards.
cheap cialis cialis ahumada cialis professional from usa generico cialis mexico buy cialis sample pack how to buy cialis online usa cialis prezzo in linea basso viagra cialis levitra dosagem ideal cialis generic cialis soft gels
www.buzzfeed.com
جمعه 21 اردیبهشت 1397 03:38 ب.ظ
I do belіeve all the ideas you'vе introdսced for your post.
They're really convincing and can certainly work.

Nonethеless, the posts are too short for beginners.
May you please lengthen them a bit from subsequent time?
Thank you for tthе poѕt.
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:18 ب.ظ

Info effectively taken.!
cialis cipla best buy cialis rezeptfrei sterreich cialis kaufen wo canadian cialis cialis en 24 hora cialis para que sirve click now cialis from canada venta cialis en espaa dose size of cialis 5 mg cialis coupon printable
Canadian viagra
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:43 ق.ظ

Helpful stuff. Appreciate it!
buy female viagra cheap levitra viagra to buy buy viagra online no rx uk viagra prices viagra prescription online viagra buying online viagra how buy viagra online buy real viagra online uk
Robert's Blow Boy
دوشنبه 20 فروردین 1397 08:48 ب.ظ
that's it on her behalf.
joma jewellery stockists glasgow
دوشنبه 20 فروردین 1397 09:56 ق.ظ
The knots are said to be great expressions of timeless love.
While there I came throughout an amazingly stunning
stone which we all known as Sark Stone.
http://garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:01 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net/garcinia-down-under/
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:06 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
یکشنبه 19 فروردین 1397 06:27 ق.ظ
Have actually been taking little over a month.
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:07 ق.ظ

Good information. Appreciate it!
female cialis no prescription cialis y deporte cialis savings card tadalafilo cialis generique cialis 20 mg effectiveness cialis usa cost look here cialis cheap canada rx cialis para comprar cialis 05
cxcnc168.com
چهارشنبه 15 فروردین 1397 09:13 ب.ظ
Reduce is extraordinarily important to how the diamond will polish.
These equipment will probably be particularly fashionable in summer time and spring.
http://jimwrightonline.com/php/tcpdf_php4/serverData.php?a%5B%5D=%3Ca%20href%3Dhttps%3A%2F%2Fimgur.com%2FB3tKW09%3Ejoma%20jewellery%20heart%20bracelet%3C%2Fa%3E
چهارشنبه 15 فروردین 1397 03:52 ب.ظ
Understated. Then break up the bread in a bowl and pour 5 tablespoons
of white glue over the bread. How did I start a
jewelry business?
Robert's BJ boy
دوشنبه 13 فروردین 1397 02:09 ب.ظ
Without meaning to seem rude, i do believe in an ethical debate such as this, its smart
to derive a summary from evidence, perhaps not another
method round.
joma jewellery a little congratulations
دوشنبه 13 فروردین 1397 08:31 ق.ظ
What model of jewelry you design. The mineral has been in use for 1000's of
years. If the answer is sure then it is more than seemingly covered within the coverage.
Robert's BJ boy
دوشنبه 13 فروردین 1397 08:22 ق.ظ
Well you can find 7 domains of cleverness,
which intelligence is dumber?
joma jewellery glasgow
دوشنبه 13 فروردین 1397 06:43 ق.ظ
Energy jewelry is changing into common due to gems which can be being utilized because of the
healing properties they possess.
Robert's BJ boy
یکشنبه 12 فروردین 1397 09:14 ق.ظ
Be an Apology Celebrity!
Bungling Ben
یکشنبه 12 فروردین 1397 05:32 ق.ظ
Those who find themselves in a position to get their genes into the gene pool, have those genes survive.
Robert's Blow Boy
یکشنبه 12 فروردین 1397 01:02 ق.ظ
I loved this.
Joma Jewellery London
شنبه 11 فروردین 1397 04:59 ب.ظ
Because of this your stones' invisible, patched-over cracks will turn out to be more and more seen cleaning after cleaning.
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 06:23 ق.ظ

Awesome info. Thank you.
cialis dosage cialis generika cialis mit grapefruitsaft cialis sans ordonnance legalidad de comprar cialis cialis mit grapefruitsaft cialis soft tabs for sale cialis great britain cialis online holland cialis with 2 days delivery
livejasmin account hack
جمعه 4 اسفند 1396 02:27 ق.ظ
وای، ساختار وبلاگ عالی! چه مدتی را صرف وبلاگ نویسی کرده اید؟

شما باعث میشوید اداره ی یک وبلاگ آسان به نظر برسد. نگاه کلی وب سایت شما عالی است، به غیر از آن
محتوا!
dabs
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:41 ب.ظ
سلام به همگی، همه چی، من فکر می کنم هر کس از این وب سایت بیشتر استفاده می کند، و نظرات شما به صورت دلخواه برای بینندگان جدید طراحی شده است.
محمدهادی
شنبه 16 دی 1396 12:44 ب.ظ
سلام.خوبید شما؟یه جوان 30ساله هستم چندین سال قصد دارم ازدواج کنم ولی بخاطر مشکلات مالی نمی توانم ازدواج کنم اگر امکانش هست به من کمک مالی کنید تا ازدواج کنم ممنون.شماره تماس 09033052928.
شماره عابربانک ملی(6037997213792667 )قربانی هستم.متشکرم.الله وکیلی اگر ناچار نبودم این پیام نمیدادم
Agnes
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:23 ب.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
curious if you get a lot of spam responses?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me mad so any support is very
much appreciated.
imvu hack
پنجشنبه 9 آذر 1396 09:50 ب.ظ
آیا سایت شما صفحه تماس دارد؟ من زمان دشوار پیدا کردن آن را دارم، اما من دوست دارم
به شما یک ایمیل بفرست من پیشنهاداتی برای وبلاگ شما دارم
شما ممکن است علاقه مند به شنیدن باشید در هر صورت، وب سایت بزرگ و من منتظر دیدن آن در طول زمان بهبود یافته است.
std testing price
جمعه 19 آبان 1396 07:13 ب.ظ
سلام من بسیار هیجان زده ام صفحه وبلاگ شما را پیدا کردم، من واقعا شما را به طور تصادفی پیدا کردم، در حالی که من در یاهو جستجو کردم
برای چیز دیگری، صرف نظر از این که من در اینجا هستم و فقط می خواهم به تشویق ها بگویم
برای یک پست باور نکردنی و یک وبلاگ جالب دور (من نیز هستم
دوست دارم موضوع / طراحی)، من زمان آن را ندارم که همه آنرا در حال حاضر مرور کنم، اما من کتاب را به آن علامت گذاری کرده ام و همچنین خوردها RSS شما را اضافه کردم، پس وقتی من
زمان من دوباره به خواندن خیلی بیشتر، لطفا نگه دارید
کار بسیار عالی
best psychic medium
جمعه 12 آبان 1396 09:36 ب.ظ
من واقعا خوشحال هستم که در این پست های وبلاگ نگاه کنید
متشکل از مقدار زیادی از حقایق ارزشمند، برای تشکر
ارائه این آمار
ask psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:27 ب.ظ
اگر بخواهید فقط تجربه خود را رشد دهید
از این وبسایت بازدید کنید و با آخرین اطلاعات ارسال شده در اینجا به روزرسانی کنید.
clash royale hack no verification
دوشنبه 8 آبان 1396 08:21 ب.ظ
من واقعا آن را دوست دارم زمانی که افراد با هم متحد شوند و نظرات را به اشتراک بگذارند.

وبلاگ بزرگ، چوب با آن!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30