تبلیغات
نیو کونگ فو شیراز - تاریخچه KUNG FU
شنبه 7 اسفند 1389  08:40 ب.ظ
توسط: Reza Fighter

سخنم راباحدیثی ازمولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می کنم :
مسلمان باید هم بدن نیرومند و قوی داشته باشد وهم توان فکری ،چراکه یک شخص نحیف الجثه
وضعیف حتی از ادای عبادت نیز بر نمی آید .سخنم راباحدیثی ازمولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می کنم :
مسلمان باید هم بدن نیرومند و قوی داشته باشد وهم توان فکری ،چراکه یک شخص نحیف الجثه
وضعیف حتی از ادای عبادت نیز بر نمی آید .
کونگ فو ،شناخته شده ترین ریشه ی هنر های رزمی
پیدایش وفلسفه کونگ فو ،ازجمله پیچیده ترین مسائلی است که می توان به آن پا سخ داد وعلاقمندان
به راحتی نمی توانند اطلاعات مستندی ازچگونگی شکل گیری این هنر رزمی بدست بیاورند.
کونگ فو یک نگرش است بر دنیای جدید ،ضمن اینکه دارای یک تاریخچه ی قدیمی میباشد .
سرگذشت کونگ فو هم زمان با تاریخچه ی انسان اندیشمند است که در دوازده هزار سال پیش
سابقه اولین حرکات فکر وجسم برای اولین بار برای مقابله با محیط زیست و بقای خود ،داشته است.
اولین کسانی که پی به این نیروی اسرار آمیز بردند ،نژاد زرد بود ند وچون بعدهافقط از نیروی تن
استفاده کردند ،اصول ومبانی علمی این راه فراموش شد . اصولاً در سبکهای رزمی کسانی بوده اند
که دانش پیشینیان را با اندوخته تجربی خویش در آمیخته اند وبه مقتضای شرایط زمانی ومحیطی
خود ،بیش از دیگران درمعرفی و ارائه یک شیوه رزمی خاص موفق بوده اند.ذکر نام وسبک ایشان
یادی است برای آنها که می دانند وتذکری برای آنان که نمی دانند . هیچ استادی تاشیوه کلاسیک
واصولی را بطورکامل ودقیق نیاموخته ،سبکی را معرفی نکرده است . یاد وخاطره اساتید ،همیشه
شوق هنرجویان را برمی انگیزد واین همان چیزی است که مایه پیشرفت می شود .
«اشتیاق آموختن ودانستن » بسیاری ازاین پیشگامان را دیگران نمی پسندند ، برخی به دلایل درست
وگروهی دیگر به علل نادرست . اما به هر تقدیر قضاوت،قله های کوهی است که دامنه اش شناخت
درست نامیده می شود. «هرچند همیشه افرادی هستند که در رسیدن به قله ، هلی کوپتر را به
کوهنوردی ترجیح میدهند.» اگر هرکسی درهر درجه ای ازمهارت رزمی، عمر شاگردی بیشتری
داشته باشد ،استاد بهتری خواهد بود .
مطلب در زمینه ی بیانگذاران وبنیگذاری،بسیار است ودرحوصله این مقاله نمی گنجد ،اطمینان داریم
اسا تید فاضلی نیز هستند که به ازای تدریس یک درس یا مطلب ،ده درس را تفهیم وتمرین می کنند
واز وجود خود ،پلی می سازند که نسلهای آینده با عبور ازآن به شناخت دقیق تری دست یابند.
تامو بنیانگذار قدیمی ترین شیوه شناخته شده متعارف در کشور چین و جهان است که کونگ فو نام دارد


. لغت کونگ فو به معنی : انجام بیشترین کار در کمترین زمان است وکسی که این هنر رزمی را
می آموزد ،مرد ماهر وتصویری ازکارپیوسته وجدی را با خود دارد.
گفته میشود کونگ فو حدود 2500 سال پیش در کشور چین توسط مردی به نام درایاما تائیشی
یا «تامو»یا «بودهی دارما»یا«دات مور»یا «بودا آدها »کاشف اندیشه برتر ونفوذ روح توانا عرضه
شد.درایاما ثابت کرد که انسان قبل ازاینکه به مسائل دنیای خارج خود بیاندیشد بهتر است به خود
بیاندیشد وهمین فکر بود که جامعه ی قرن بیستم را با تکان شدید به مکتب خود رهنمون کرد و
هم اکنون میلیون ها انسان از کلیه جوامع ،مفتون این اندیشه شده اند.
درا یاما درابتدا شاگردان را به گرد اندیشه فرو برد وپس از سالیان زیاد ریاضت درتوانایی اندیشه،
دانست که نیروی اندیشه توانا است ولی تن بی حرکت است . ازهمین جابود که بمنظور نمایش
نفوز اندیشه ی برتر ،حرکاتی ازدست وپا ابداع نمود.
حرکات درایاما با تحولهای بسیار بصورت دست وپا وبالاخره متکی به نیرو های دوران بطریقه ی
علمی امروز به آن پرداخته میشود ،آمیخته ای از هنر تن وروان است که نام آن را کونگ فو
نهاده اند.
درسال 1900 استادانی از نژاد زرد بگرد هم جمع شدند واصولی بر ضربات علمی وفنی بنام
هنرهای مبارزه ای تنظیم کردند ومربیانی نیز به کشور های مختلف جهان اعزام داشتند.
برخی اعتقاد دارند درا یاما ازهندوستان وارد چین شده ،اما پژوهشهای دقیق تاریخی در حوزه
فنون رزمی ،وجود شیوه مبارزاتی شبیه به فنون وی رادرهندوستان آن زمان تأیید نمی کند.
دراین میان نظر «پال پیلوت» مورخ فرانسوی وگروهی دیگر از محققان که معتقدند وی ازایران
به چین رفته است ،به حقیقت نزدیکتر به نظر می رسد . وجود معابدی که در غرب چین میان
کوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشید «که از مبانی دیدگاه مانی
وسایر مخالفین سلسله ساسانی است »بر دیوار آنها، همچنین مطالب تخصصی مطرح شده در
مکاتب کونگ فو درباره ی ماه واشاره اساتید این سبک به ماه ومعنی آن در سبکهای «پاشی ین چین ،
نگو چوچوآن»وسایر سبکها وتلفظ چینی کلمه فارسی «تاماه » که همان « تاموست » به همراه خیلی
دلایل دیگر بنیا نگذار کونگ فو شائولین که شناخته شده ترین ریشه سایر هنرهای رزمی جهان
است،رایک ایرانی معرفی می کند. به هر تقدیر ، درایاما ازغرب به چین آمد وبه «بودتور »رفت
وپس از طی مراحل ومنازعاتی ، امپراتور،آن معبد را دراختار وی گذاشت تا تعلیمات خودرا درآنجا
بنیاد نهد. این معبد پس از چند دوره تخریب وآتشسوزی وبازسازی ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»
شائولین نام گرفت .
درهنگام استقرار تامو در این معبد ، هنرجویان وی از فشار خستگی وتمرکز شدید اثنای تمرینات
فکری وروحی به ضعف جسمانی شدیدی مبتلا شدند که درایاما رامجبورکرد تمرینات بدنی خواصی
را برای جلو گیری از فساد سلولی وافزایش قدرت جسمانی به ایشان عرضه کند .قسمتی ازاین تمرینات
«شی آر لوهان شو»یا«آی کی کین کیو»نام دارد که امروزه نیز اگر درست تدریس شود،جزء مفید ترین


 وسنگین ترین تمرینات بدنی موجود دردنیا است .درا یاما دوکتاب به جای مانده که یکی
«یی جین چینگ»نام دارد ودر ارتباط باتقویت نیروی جسمانی است ودیگری «شیه سویی جینگ»گفته


 مشود که ناظر بر تمرینات فکری وتعلیمات روحی است .
ازکتاب دوم در مراجع رسمی کشور چین بطور علنی اثری دردست نیست وگفته میشود کتاب نخست
نیز به طور کامل در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است .درایاما پس از تعلیم شیوه خود، روزی از معبد
خارج شد و دیگر هرگز بازنگشت ، اثری از مقبره یا قبر او دردست نیست ، ولی تصاویری که به او نسبت
داده می شود ، از چین تا اوکیناوا واز استرالیا تامحله چینی ها درشهر های مختلف آمر یکا ، زینت بخش
مکانهای تمرین هنرهای رزمی است .درحقیقت چهره واقعی درایاما همچون چهره حقیقی فنون او
برای همگان روشن نیست ، اما نتایج عمل او دراغلب نقاط آسیای جنوب شرقی هم ازنظر آیینی وهم
به لحاظ تمرینات بدنی تاامروز باقی مانده است.
کونگ فو توآ درایران درسال 1352 توسط بیانگذار آن استاد پروفسور ابراهیم میرزایی با 5 نفر
هنرجو فعالیت خود را آغاز نمود ودرحال حاضر تعدادعلاقمندان به هزاران نفر در سطح کشور رسیده
است واین نشان دهنده ی تیزهوشی وذکاوت هموطنان است که خیلی زود به فوائد کونگ فوپی بردند
وبسوی این ورزش کشیده شدند.
کونگ به معنای دانایی و فو به معنای طریقت است ودرپیونداین کلمات به کونگ فو طریقت دانایی
گفته میشود حرکت در مسیر دانایی ویا گام برداشتن در طریقت دانایی به درک انسان بستگی دارد
ودرک حاصل نیروی فکر است وفکر نیز در جسم قرار دارد که به آن پایگاه فکر می گویند.
کونگ فو ضمن این که دارای یک تاریخچه از منه ی قدیمی می باشد ، یک نگرشی است بر دنیای
جدید و جوانانی که دراین اثر هیجان زده بسر میبرند وهرگونه اعمال قهرمانی ازآنان سلب شده
وگاهی گوشه گیری وبی بندو باری آنان را مبتلا ساخته است یک دنیای جدید است ، راهی پر قدرت
است وروش درست اندیشیدن میباشد


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
torycornmesser.livejournal.com
دوشنبه 21 آبان 1397 06:32 ق.ظ
I do not even know how I stopped up right here, but I assumed this put up was good.
I don't understand who you might be however definitely you are
going to a famous blogger in the event you are not already.
Cheers!
Online Singing Lessons
یکشنبه 20 آبان 1397 08:27 ب.ظ
Have you always wanted to learn how to sing? There’s one online course that can teach you how to sing in no time
flat. Sound like a professional and amaze your friends. Learn how to do all this and
so much more at http://destyy.com/wXQlgh
Easy eBay Money
شنبه 19 آبان 1397 07:00 ب.ظ
Have you ever dreamed of making money on eBay? It’s not as difficult as you
may think. All you have to do is follow this simple guide.
Click on the link http://destyy.com/wXQthB and begin your journey to eBay riches.
Get Paid To Test Apps
شنبه 19 آبان 1397 12:07 ق.ظ
Hi fantastic blog! Does running a blog like this require a large amount of work?
I have no expertise in programming but I was hoping to start my own blog in the near future.
Anyhow, if you have any recommendations or tips for new blog owners
please share. I know this is off subject however I simply wanted
to ask. Cheers!
Best Woodworking Plans
جمعه 18 آبان 1397 06:10 ب.ظ
Do you or someone you know work with wood? If so, then you’ve definitely got to check this
out http://kudoflow.com/4zRl It’s jam packed with all the information that a woodworker needs to know.
deadpool cosplay costumes
جمعه 18 آبان 1397 10:42 ق.ظ
Woah! I'm really loving the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.
I must say you've done a excellent job with this. Also,
the blog loads very quick for me on Opera. Excellent Blog!
Ivelisse
سه شنبه 15 آبان 1397 06:13 ق.ظ
I'm not sure why but this website is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.
12 volt automotive led turn signal lights
سه شنبه 15 آبان 1397 06:08 ق.ظ
Great article. I'm facing some of these issues as well..
12 volt automotive led dome lights
چهارشنبه 9 آبان 1397 06:08 ب.ظ
I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!
haarwachstum tabletten
سه شنبه 8 آبان 1397 07:04 ب.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm
thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring
blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any points for rookie blog writers? I'd really appreciate it.
vitamine per capelli sani
سه شنبه 8 آبان 1397 04:20 ب.ظ
Hmm it seems like your website ate my first comment (it was super long) so
I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any points for rookie blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
haar vitamine
سه شنبه 8 آبان 1397 03:36 ب.ظ
Hey would you mind letting me know which web host you're working with?

I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and
I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?
Kudos, I appreciate it!
vitamine per capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 02:56 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
It will always be helpful to read through content from other authors and use something from other sites.
vitamine gegen haarausfall
سه شنبه 8 آبان 1397 02:50 ب.ظ
Normally I don't learn article on blogs, however I would
like to say that this write-up very pressured me to check out and
do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great
article.
12 volt auto led lights
سه شنبه 8 آبان 1397 01:22 ب.ظ
I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this web site is in fact good.
haar vitamine
سه شنبه 8 آبان 1397 10:10 ق.ظ
Very rapidly this web site will be famous among all blogging and site-building people, due to it's good content
haar pillen
سه شنبه 8 آبان 1397 08:18 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my
own weblog and was curious what all is required to get set up?
I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.
Thank you
vitamine che rinforzano i capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 06:50 ق.ظ
Hi there everyone, it's my first pay a quick visit at this web site,
and article is actually fruitful in support of me, keep up posting these articles or reviews.
pillole per capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 06:33 ق.ظ
Great blog you have here but I was wanting to know if you
knew of any discussion boards that cover the same topics talked about here?
I'd really love to be a part of community where I can get suggestions from
other experienced individuals that share the same interest.

If you have any suggestions, please let me know.
Thank you!
integratori x capelli
سه شنبه 8 آبان 1397 02:19 ق.ظ
Hi there friends, fastidious post and good urging commented at this place, I am
in fact enjoying by these.
Milf Selfies
جمعه 13 مهر 1397 08:24 ب.ظ
Everyone loves what you guys are usually up too.
This type of clever work and exposure! Keep up the awesome
works guys I've added you guys to my blogroll.
buy tadalafil no prescription
دوشنبه 9 مهر 1397 10:39 ب.ظ

Regards, Plenty of forum posts.

buy cialis cialis tadalafil if a woman takes a mans cialis generic cialis 20mg uk costo in farmacia cialis acquistare cialis internet purchase once a day cialis cialis online deutschland cialis lowest price cialis baratos compran uk
You will need to see this site »
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:19 ق.ظ
Tracing ankle bracelets history will tell you that this kind of
jewellery has been worn by women everywhere in the world for a number of centuries now.
Robert's BJ boy
دوشنبه 26 شهریور 1397 03:23 ق.ظ
What I mean by this will be that at this time, it's vital you reveal your spouse
the women whom used to simply take their breathe away.
simple ben
یکشنبه 25 شهریور 1397 09:03 ب.ظ
These are my very first impressions.
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:40 ب.ظ

Wonderful stuff. Regards.
purchasing cialis on the internet does cialis cause gout compare prices cialis uk generic low dose cialis tadalafil cialis 5 effetti collaterali the best choice cialis woman cialis professional yohimbe buy name brand cialis on line precios cialis peru
pid64482
پنجشنبه 25 مرداد 1397 01:03 ب.ظ
Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed
to be on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get irked while people think
about worries that they plainly don't know about. You managed to hit the nail
upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
viabiovit.com/informacion-sobre-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:44 ق.ظ

This is nicely put. .
viagra at pharmacy buy viagra uk pharmacy buying viagra from canada how to buy viagra safely online buy viagra discount online viagra order viagra for men pfizer viagra viagra pfizer buy online order viagra online without a prescription
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:07 ب.ظ

Great info. Regards.
cheap cialis cialis ahumada cialis professional from usa generico cialis mexico buy cialis sample pack how to buy cialis online usa cialis prezzo in linea basso viagra cialis levitra dosagem ideal cialis generic cialis soft gels
www.buzzfeed.com
جمعه 21 اردیبهشت 1397 03:38 ب.ظ
I do belіeve all the ideas you'vе introdսced for your post.
They're really convincing and can certainly work.

Nonethеless, the posts are too short for beginners.
May you please lengthen them a bit from subsequent time?
Thank you for tthе poѕt.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30