تبلیغات
نیو کونگ فو شیراز - تاریخچه KUNG FU
شنبه 7 اسفند 1389  08:40 ب.ظ
توسط: Reza Fighter

سخنم راباحدیثی ازمولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می کنم :
مسلمان باید هم بدن نیرومند و قوی داشته باشد وهم توان فکری ،چراکه یک شخص نحیف الجثه
وضعیف حتی از ادای عبادت نیز بر نمی آید .سخنم راباحدیثی ازمولای متقیان حضرت علی علیه السلام آغاز می کنم :
مسلمان باید هم بدن نیرومند و قوی داشته باشد وهم توان فکری ،چراکه یک شخص نحیف الجثه
وضعیف حتی از ادای عبادت نیز بر نمی آید .
کونگ فو ،شناخته شده ترین ریشه ی هنر های رزمی
پیدایش وفلسفه کونگ فو ،ازجمله پیچیده ترین مسائلی است که می توان به آن پا سخ داد وعلاقمندان
به راحتی نمی توانند اطلاعات مستندی ازچگونگی شکل گیری این هنر رزمی بدست بیاورند.
کونگ فو یک نگرش است بر دنیای جدید ،ضمن اینکه دارای یک تاریخچه ی قدیمی میباشد .
سرگذشت کونگ فو هم زمان با تاریخچه ی انسان اندیشمند است که در دوازده هزار سال پیش
سابقه اولین حرکات فکر وجسم برای اولین بار برای مقابله با محیط زیست و بقای خود ،داشته است.
اولین کسانی که پی به این نیروی اسرار آمیز بردند ،نژاد زرد بود ند وچون بعدهافقط از نیروی تن
استفاده کردند ،اصول ومبانی علمی این راه فراموش شد . اصولاً در سبکهای رزمی کسانی بوده اند
که دانش پیشینیان را با اندوخته تجربی خویش در آمیخته اند وبه مقتضای شرایط زمانی ومحیطی
خود ،بیش از دیگران درمعرفی و ارائه یک شیوه رزمی خاص موفق بوده اند.ذکر نام وسبک ایشان
یادی است برای آنها که می دانند وتذکری برای آنان که نمی دانند . هیچ استادی تاشیوه کلاسیک
واصولی را بطورکامل ودقیق نیاموخته ،سبکی را معرفی نکرده است . یاد وخاطره اساتید ،همیشه
شوق هنرجویان را برمی انگیزد واین همان چیزی است که مایه پیشرفت می شود .
«اشتیاق آموختن ودانستن » بسیاری ازاین پیشگامان را دیگران نمی پسندند ، برخی به دلایل درست
وگروهی دیگر به علل نادرست . اما به هر تقدیر قضاوت،قله های کوهی است که دامنه اش شناخت
درست نامیده می شود. «هرچند همیشه افرادی هستند که در رسیدن به قله ، هلی کوپتر را به
کوهنوردی ترجیح میدهند.» اگر هرکسی درهر درجه ای ازمهارت رزمی، عمر شاگردی بیشتری
داشته باشد ،استاد بهتری خواهد بود .
مطلب در زمینه ی بیانگذاران وبنیگذاری،بسیار است ودرحوصله این مقاله نمی گنجد ،اطمینان داریم
اسا تید فاضلی نیز هستند که به ازای تدریس یک درس یا مطلب ،ده درس را تفهیم وتمرین می کنند
واز وجود خود ،پلی می سازند که نسلهای آینده با عبور ازآن به شناخت دقیق تری دست یابند.
تامو بنیانگذار قدیمی ترین شیوه شناخته شده متعارف در کشور چین و جهان است که کونگ فو نام دارد


. لغت کونگ فو به معنی : انجام بیشترین کار در کمترین زمان است وکسی که این هنر رزمی را
می آموزد ،مرد ماهر وتصویری ازکارپیوسته وجدی را با خود دارد.
گفته میشود کونگ فو حدود 2500 سال پیش در کشور چین توسط مردی به نام درایاما تائیشی
یا «تامو»یا «بودهی دارما»یا«دات مور»یا «بودا آدها »کاشف اندیشه برتر ونفوذ روح توانا عرضه
شد.درایاما ثابت کرد که انسان قبل ازاینکه به مسائل دنیای خارج خود بیاندیشد بهتر است به خود
بیاندیشد وهمین فکر بود که جامعه ی قرن بیستم را با تکان شدید به مکتب خود رهنمون کرد و
هم اکنون میلیون ها انسان از کلیه جوامع ،مفتون این اندیشه شده اند.
درا یاما درابتدا شاگردان را به گرد اندیشه فرو برد وپس از سالیان زیاد ریاضت درتوانایی اندیشه،
دانست که نیروی اندیشه توانا است ولی تن بی حرکت است . ازهمین جابود که بمنظور نمایش
نفوز اندیشه ی برتر ،حرکاتی ازدست وپا ابداع نمود.
حرکات درایاما با تحولهای بسیار بصورت دست وپا وبالاخره متکی به نیرو های دوران بطریقه ی
علمی امروز به آن پرداخته میشود ،آمیخته ای از هنر تن وروان است که نام آن را کونگ فو
نهاده اند.
درسال 1900 استادانی از نژاد زرد بگرد هم جمع شدند واصولی بر ضربات علمی وفنی بنام
هنرهای مبارزه ای تنظیم کردند ومربیانی نیز به کشور های مختلف جهان اعزام داشتند.
برخی اعتقاد دارند درا یاما ازهندوستان وارد چین شده ،اما پژوهشهای دقیق تاریخی در حوزه
فنون رزمی ،وجود شیوه مبارزاتی شبیه به فنون وی رادرهندوستان آن زمان تأیید نمی کند.
دراین میان نظر «پال پیلوت» مورخ فرانسوی وگروهی دیگر از محققان که معتقدند وی ازایران
به چین رفته است ،به حقیقت نزدیکتر به نظر می رسد . وجود معابدی که در غرب چین میان
کوهستان ها وبعضاً در غار ها بنا ء شده ونقش نماد ماه وخورشید «که از مبانی دیدگاه مانی
وسایر مخالفین سلسله ساسانی است »بر دیوار آنها، همچنین مطالب تخصصی مطرح شده در
مکاتب کونگ فو درباره ی ماه واشاره اساتید این سبک به ماه ومعنی آن در سبکهای «پاشی ین چین ،
نگو چوچوآن»وسایر سبکها وتلفظ چینی کلمه فارسی «تاماه » که همان « تاموست » به همراه خیلی
دلایل دیگر بنیا نگذار کونگ فو شائولین که شناخته شده ترین ریشه سایر هنرهای رزمی جهان
است،رایک ایرانی معرفی می کند. به هر تقدیر ، درایاما ازغرب به چین آمد وبه «بودتور »رفت
وپس از طی مراحل ومنازعاتی ، امپراتور،آن معبد را دراختار وی گذاشت تا تعلیمات خودرا درآنجا
بنیاد نهد. این معبد پس از چند دوره تخریب وآتشسوزی وبازسازی ،بعدها درزمان سلسله «تانگ»
شائولین نام گرفت .
درهنگام استقرار تامو در این معبد ، هنرجویان وی از فشار خستگی وتمرکز شدید اثنای تمرینات
فکری وروحی به ضعف جسمانی شدیدی مبتلا شدند که درایاما رامجبورکرد تمرینات بدنی خواصی
را برای جلو گیری از فساد سلولی وافزایش قدرت جسمانی به ایشان عرضه کند .قسمتی ازاین تمرینات
«شی آر لوهان شو»یا«آی کی کین کیو»نام دارد که امروزه نیز اگر درست تدریس شود،جزء مفید ترین


 وسنگین ترین تمرینات بدنی موجود دردنیا است .درا یاما دوکتاب به جای مانده که یکی
«یی جین چینگ»نام دارد ودر ارتباط باتقویت نیروی جسمانی است ودیگری «شیه سویی جینگ»گفته


 مشود که ناظر بر تمرینات فکری وتعلیمات روحی است .
ازکتاب دوم در مراجع رسمی کشور چین بطور علنی اثری دردست نیست وگفته میشود کتاب نخست
نیز به طور کامل در اختیار پژوهشگران قرار نگرفته است .درایاما پس از تعلیم شیوه خود، روزی از معبد
خارج شد و دیگر هرگز بازنگشت ، اثری از مقبره یا قبر او دردست نیست ، ولی تصاویری که به او نسبت
داده می شود ، از چین تا اوکیناوا واز استرالیا تامحله چینی ها درشهر های مختلف آمر یکا ، زینت بخش
مکانهای تمرین هنرهای رزمی است .درحقیقت چهره واقعی درایاما همچون چهره حقیقی فنون او
برای همگان روشن نیست ، اما نتایج عمل او دراغلب نقاط آسیای جنوب شرقی هم ازنظر آیینی وهم
به لحاظ تمرینات بدنی تاامروز باقی مانده است.
کونگ فو توآ درایران درسال 1352 توسط بیانگذار آن استاد پروفسور ابراهیم میرزایی با 5 نفر
هنرجو فعالیت خود را آغاز نمود ودرحال حاضر تعدادعلاقمندان به هزاران نفر در سطح کشور رسیده
است واین نشان دهنده ی تیزهوشی وذکاوت هموطنان است که خیلی زود به فوائد کونگ فوپی بردند
وبسوی این ورزش کشیده شدند.
کونگ به معنای دانایی و فو به معنای طریقت است ودرپیونداین کلمات به کونگ فو طریقت دانایی
گفته میشود حرکت در مسیر دانایی ویا گام برداشتن در طریقت دانایی به درک انسان بستگی دارد
ودرک حاصل نیروی فکر است وفکر نیز در جسم قرار دارد که به آن پایگاه فکر می گویند.
کونگ فو ضمن این که دارای یک تاریخچه از منه ی قدیمی می باشد ، یک نگرشی است بر دنیای
جدید و جوانانی که دراین اثر هیجان زده بسر میبرند وهرگونه اعمال قهرمانی ازآنان سلب شده
وگاهی گوشه گیری وبی بندو باری آنان را مبتلا ساخته است یک دنیای جدید است ، راهی پر قدرت
است وروش درست اندیشیدن میباشد


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
محمدهادی
شنبه 16 دی 1396 12:44 ب.ظ
سلام.خوبید شما؟یه جوان 30ساله هستم چندین سال قصد دارم ازدواج کنم ولی بخاطر مشکلات مالی نمی توانم ازدواج کنم اگر امکانش هست به من کمک مالی کنید تا ازدواج کنم ممنون.شماره تماس 09033052928.
شماره عابربانک ملی(6037997213792667 )قربانی هستم.متشکرم.الله وکیلی اگر ناچار نبودم این پیام نمیدادم
Agnes
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:23 ب.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
curious if you get a lot of spam responses?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me mad so any support is very
much appreciated.
imvu hack
پنجشنبه 9 آذر 1396 09:50 ب.ظ
آیا سایت شما صفحه تماس دارد؟ من زمان دشوار پیدا کردن آن را دارم، اما من دوست دارم
به شما یک ایمیل بفرست من پیشنهاداتی برای وبلاگ شما دارم
شما ممکن است علاقه مند به شنیدن باشید در هر صورت، وب سایت بزرگ و من منتظر دیدن آن در طول زمان بهبود یافته است.
std testing price
جمعه 19 آبان 1396 07:13 ب.ظ
سلام من بسیار هیجان زده ام صفحه وبلاگ شما را پیدا کردم، من واقعا شما را به طور تصادفی پیدا کردم، در حالی که من در یاهو جستجو کردم
برای چیز دیگری، صرف نظر از این که من در اینجا هستم و فقط می خواهم به تشویق ها بگویم
برای یک پست باور نکردنی و یک وبلاگ جالب دور (من نیز هستم
دوست دارم موضوع / طراحی)، من زمان آن را ندارم که همه آنرا در حال حاضر مرور کنم، اما من کتاب را به آن علامت گذاری کرده ام و همچنین خوردها RSS شما را اضافه کردم، پس وقتی من
زمان من دوباره به خواندن خیلی بیشتر، لطفا نگه دارید
کار بسیار عالی
best psychic medium
جمعه 12 آبان 1396 09:36 ب.ظ
من واقعا خوشحال هستم که در این پست های وبلاگ نگاه کنید
متشکل از مقدار زیادی از حقایق ارزشمند، برای تشکر
ارائه این آمار
ask psychic question
چهارشنبه 10 آبان 1396 11:27 ب.ظ
اگر بخواهید فقط تجربه خود را رشد دهید
از این وبسایت بازدید کنید و با آخرین اطلاعات ارسال شده در اینجا به روزرسانی کنید.
clash royale hack no verification
دوشنبه 8 آبان 1396 08:21 ب.ظ
من واقعا آن را دوست دارم زمانی که افراد با هم متحد شوند و نظرات را به اشتراک بگذارند.

وبلاگ بزرگ، چوب با آن!
real psychic readings
دوشنبه 8 آبان 1396 06:26 ق.ظ
این وبسایت... چطور می توان گفت؟ مربوط!! در نهایت چیزی پیدا کردم که به من کمک کرد.
به سلامتی!
std testing centers
دوشنبه 8 آبان 1396 03:17 ق.ظ
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح نام تجاری جدید را در جامعه ما باز می کنیم.
وب سایت شما با اطلاعات مفید برای کار به ما ارائه داد. شما یک چشمگیر را انجام داده اید
روند و کل محله ما برای شما سپاسگزار خواهد بود.
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 07:16 ب.ظ
پست بسیار عالی، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم چرا دیگر کارشناسان این
بخش این را درک نمی کند. تو باید به نوشتنت ادامه بدهی.
من مطمئن هستم، شما در حال حاضر پایگاه خوانندگان بزرگ!
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 03:55 ب.ظ
برای دیگر سایتهای مفید تشکر می کنم. جای دیگری ممکن است
من این نوع از اطلاعات را به گونه ای ایده آل می نویسم؟
من یک پروژه ای هستم که در حال حاضر در حال کار است و
من برای دیدن این اطلاعات به چشم دیدم.
Why do they call it the Achilles heel?
چهارشنبه 12 مهر 1396 08:26 ق.ظ
Hi there, yes this article is really pleasant
and I have learned lot of things from it concerning blogging.

thanks.
What causes pain in the back of the heel?
شنبه 1 مهر 1396 08:01 ب.ظ
Hola! I've been following your site for a long time now and finally got the bravery
to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the great job!
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 10:16 ق.ظ
اول از همه می خواهم وبلاگ خوبی بنویسم! من یک سوال سریع داشتم که در آن
من می خواهم بپرسم آیا شما اهمیتی نمی دهید؟ من کنجکاو بودم که چطور متوجه شدم
شما خودتان را متمرکز می کنید و قبل از نوشتن افکار خود را روشن کنید.
من زمان دشواری را در فهم افکارم داشتم
خارج وجود دارد من واقعا از نوشتن لذت می برم اما این فقط به نظر می رسد
مانند 10 تا 15 دقیقه اول، فقط تلاش می کنند
برای فهمیدن اینکه چگونه شروع کنیم. هر گونه پیشنهاد یا نکات

قدردانی آن
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:11 ق.ظ
سلام فقط می خواستم به شما سرعتی سریع بدهم

به نظر می رسد متن مقاله شما در حال اجرا از صفحه نمایش در Safari است.

من مطمئن نیستم که آیا این یک مسئله قالببندی است و یا چیزی برای انجام دادن دارد
سازگاری مرورگر اینترنتی، اما فکر کردم که می خواهم پست بگذارم
میدونی. روش اجرا و طراحی بهرحال بی نظیر به نظر میرسد! امیدوارم مشکل شما حل شود. خیلی ممنون
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 05:08 ق.ظ
شما خیلی با حال هستید! فکر نمی کنم پیش از آن چیزی از این قبیل را بخوانم.
بنابراین خیلی خوب برای پیدا کردن کسی با برخی از اندیشه های منحصر به فرد در مورد این موضوع
موضوع. واقعا.. با تشکر از شروع این تا. این وب سایت است
چیزی که در وب مورد نیاز است، شخصی با اصالت کمی!
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:33 ق.ظ
بخش زیبا از محتوا. من فقط گول زدم
بر روی وب سایت شما و در پایتخت یونایتد ادعا می کنم که من بدست می آورم
در حقیقت از پست های وبلاگ شما بهره مند شدم به هر حال من خواهم بود
مشترک شدن به تقویت شما و حتی من شما را به دست آوردن
دسترسی سریع به سرعت
private std screening
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:26 ب.ظ
اوه خدای من! شخص داستان باور نکردنی! خیلی ممنون، با این حال
من با مشکلات خود با RSS خود مواجه هستم. من نمی دونم چرا من نمی توانم به آن بپیوندم.
آیا فرد دیگری دارای مسائل مربوط به RSS است؟
هر کسی که راه حل را می داند می تواند به شما مهربان پاسخ دهد؟
با تشکر!!
std screening
جمعه 17 شهریور 1396 02:16 ق.ظ
من لذت می برم، چون من فقط چیزی را یافتم که مورد توجه قرار گرفتم.
شما شکار چهار روزه خود را تمام کرده اید خدا برکت دهد
مرد. روز خوبی داشته باشی. خدا حافظ
chaturbatefreetokenshack.com
سه شنبه 14 شهریور 1396 03:12 ب.ظ
I'm very pleased to discover this website. I want to to thank you for ones time for
this particularly wonderful read!! I definitely really liked
every bit of it and I have you bookmarked to look at new things on your website.
Can Pilates make you look taller?
سه شنبه 17 مرداد 1396 05:08 ق.ظ
This post is actually a good one it helps new internet visitors, who are wishing for blogging.
Can Pilates make you look taller?
جمعه 13 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd
figured I'd ask. Would you be interested in trading links
or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
My blog discusses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly
benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Fantastic blog
by the way!
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:06 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like to
shoot you an email. I've got some creative ideas for your blog you might
be interested in hearing. Either way, great website and I look forward
to seeing it improve over time.
How can I increase my height after 18?
سه شنبه 10 مرداد 1396 05:26 ق.ظ
Wonderful goods from you, man. I've take into
accout your stuff prior to and you're just extremely excellent.
I really like what you've received here, certainly like what you're stating and
the way in which by which you are saying it.
You're making it entertaining and you continue to take care of to stay it smart.

I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous web site.
Nicki
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:26 ب.ظ
Peculiar article, totally what I wanted to find.
all2gether-ss501.mihanblog.com
شنبه 10 تیر 1396 01:17 ق.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice at the
same time as you amend your site, how can i subscribe for
a weblog website? The account helped me a appropriate deal.
I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright clear concept
May
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:33 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is really good.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 12:09 ب.ظ
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate
to this fantastic blog! I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will talk about this website with my Facebook group.
Talk soon!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:03 ق.ظ
Hello, its fastidious paragraph regarding media print, we all be aware of media is a
enormous source of facts.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:02 ب.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the
book in it or something. I think that you can do with some pics
to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog.
A great read. I will certainly be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30