تبلیغات
نیو کونگ فو شیراز - كلیدهای موفقیت یك رزمی كار در مبارزه
شنبه 7 اسفند 1389  08:48 ب.ظ
توسط: Reza Fighter

اصولاً در پیروزی یك نبرد رزمی عوامل بسیاری دخالت دارند، اما چند عامل هستند كه از عوامل دیگر بسیار مهمترند كه در پی می آید:

۱-ریلكس بدن: «ریلكس» واژه ای است انگلیسی و بمعنای شُل كردن بدن. رزمی كاری كه بتواند به طرز صحیحی بدنش را ریلكس و شُل كند به راحتی قادر است پارازیت‌ها و افكار منفی ذهن خود را كنترل نماید و فكرش را آرام سازد. به عبارتی «وقتی كه بدن آرام شود، ذهن نیز آرام می شود».زمانی كه ذهن آرام شد، فرد می تواند از تمام تكنیكها و فنون رزمی خود، در مبارزه حداكثر استفاده را ببرد. بعلاوه وقتی كه بدن ریلكس و آرام باشد، انرژی جسمی و روحی اضافی به هدر نرفته و رزمی كار بنیه و قدرت بیشتری برای مبارزه و اجرای فنون خواهد داشت. یك رزمی كار می تواند تكنیك شل كردن بدن را به 2 طریق انجام دهد:

الف-ریلكس ثابت: این شیوه به صورت نشسته و یا اغلب، دراز كش انجام می شود و شخص بوسیله القاء حس سنگینی به خود، نقاط بدنش را شل كرده و به آرامش می رسد.

ب-ریلكس متحرك: پس از اینكه تكنیك ثابت آموخته شد، شخص می تواند ریلكس متحرك كه بسیار موثرتر است را تمرین كند. ریلكس متحرك شامل حركات نرم«تایچی»و «چی كونگ» است. این حركات بعلت آنكه نرم، آهسته، روان و با هماهنگی تنفس انجام می شوند، عضلات رزمی كار را در حركت، ریلكس كرده به وی آرامش روحی فوق العاده ای می بخشد. و بخاطر آنكه از طریق این حركات، كارآیی هنرجوی رزمی بسیار بالا می رود، امروزه اكثر رشته های رزمی در جهان حركات نرم «تایچی» و «چی كونگ» را بعنوان مكمل سبك رزمی خود تمرین می كنند.

۲-تقویت فنون دفاعی: متاسفانه اكثر سبكهای رزمی، بر روی تكنیكهای تهاجمی تاكید بسیار می ورزندو به تكنیكهای دفاعی، توجه لازم را ندارند. فنون دفاعی بعلت آنكه شما را در برابر ضربات حریف كه گاه ممكن است منجر به نقص عضو و حتی مرگ شود، محافظت می كند در مبارزه بسیار مهمتر هستند تا فنون تهاجمی. شما می توانید تحت نظر یك استاد در عرض حداقل 6 ماه مبارزی تهاجمی شوید، ولی اگر بخواهید بصورت مبارزی تدافعی كه بتواند ضربات سریع و غافلگیرانه حریف را مهار كند در آئید، احتیاج به سالها تمرین زیر نظر یك استاد با تجربه دارید. عدم دفاع سریع و اصولی ضربات، در مبارزات قهرمانان مشهور سبكهای كلاسیك نیز مشاهده می شود. سبك «وینگ چون» كونگ فو یكی از سبكهای دفاعی معروف در دنیاست كه تكنیكهای دفاعی موثری دارد. وقتی كه شما در اثر تمرین، مهارتهای دفاعی نان را افزایش دهید، فنون تهاجمی تان خود به خود پیشرفت می كند. ولی اگر بخواهید بیشتر بر روی تكنیكهای حمله ای تاكید ورزید، فنون دفاعی تان بطور اصولی تقویت نمی شود.

۳-محكم كردن بدن: حساسیت زدایی جسمی نسبت به ضربه یكی از اصول بسیار مهم در هنرهای رزمی است. شما هر چقدر كه در فنون دفاعی، سریع و هوشیار باشید، باز هم امكان دارد در مبارزه یكی دو ضربه به شما اصابت كند كه البته امری است طبیعی. یا زمانی كه بخواهید تكنیك های حریف را دفاع نمایید باید از دستهای محكمی برخوردار باشید. از این رو، بدنسازی جسمی یك رزمی كار در مقابل ضربه به 3 بخش تقسیم می شود:

الف-حساسیت زدایی عضله ای: در این وضعیت، حساسیت عضله ها نسبت به ضربه به تدریج از بین می روند.

ب-محكم كردن استخوانهای دست و پا: طی تمرینات رزمی و مخصوصاً مبارزه، استخوانهای هنر جویان چه در دفاع و چه در حمله بدفعات به هم اصابت می كنند و اگر یك رزمی كار ماهر در فنون رزمی استخوانهای دست و پایش محكم نباشد، ممكن است در اثر درد شدیدی كه در استخوان ساعدش به علت دفاع ضربه حریف بوجود می آید، قادر به ادامه مبارزه نباشد. پس لازم است كه استخوانهای ضروری، مخصوصاً استخوان ساعد دست و ساق پا محكم شده و حساسیت آنها نسبت به ضربه بتدریج از بین بروند.

ج-حساسیت زدایی صورت: از بین بردن حساسیت صورت نسبت به ضربه، اهمیت زیادی دارد. چون ضربه به صورت باعث گیجی می شود و زمانی كه رزمی كاری گیج و مغشوش شود، بهترین موقع است كه وی را تحت حملات متوالی قرار داد. فردی كه در اثر اصابت ضربه به صورتش، گیج شود دیگر هیچ عكس العملی نمی تواند از خود بروز دهد. از اینرو، حساسیت بعضی از نقاط صورت را باید از بین برد. حساسیت زدایی صورت باید بسیار با احتیاط و بتدریج صورت گیرد و مواظب بود كه به نقاط حساس مثل: بینی یا چشمها آسیبی وارد نشود. هر 3 نوع بدن سازی كه در بالا تشریح شد، باید حتماً تحت نظر مربی مجرب و بتدریج انجام گیرند. البته نقاط حیاتی بدن نظیر: بیضه، چشم، حفره گردن و غیره را بهیچ وجه نمی توان در برابر ضربه مقاوم نمود و تنها راه محافظت از آنها، تقویت فنون دفاعی است.

۴-توانایی مبارزه در فاصله نزدیك: مبارزه در اغلب رشته های رزمی در فاصله دور انجام می شود و بر این اساس، اكثر رزمی كاران تنها قادرند از فاصله دور مبارزه كنند و اگر فاصله بسته شود، در فاصله نزدیك نمی توانند به نحو موثری به مبارزه شان ادامه دهند. توانایی مبارزه از فاصله نزدیك، برای یك رزمی كار بزرگترین امتیاز محسوب می شود. اگر دقت كرده باشید دو نفر شخص عادی كه واقعاً با هم درگیر می شوند، در یك لحظه بطور غریزی و ناخودآگاه فاصله بین خود را كم می كنند و بیشتر از ضربات دست استفاده می نمایند. و این امر، در تمام مبارزات حقیقی و آزاد رزمی، طبیعی است. و به همین علت است كه اكثر قهرمانان رزمی‌كاری كه در مسابقات از فاصله دور و به صورت كلاسیك و قراردادی مبارزه كرده و پیروز می شوند، در مبارزات غیرقراردادی و آزاد و همچنین درگیریهای خیابانی، بندرت می توانند حریف خود را مغلوب سازند. 

۵-تنفس صحیح و تقویت ششها: مَثَلی است چینی كه می گوید: «اگر ضربه یك رزمی‌كار فاقد كنترل تنفس باشد، ضربه اش قدرت لازم را نخواهد داشت». رزمی كاری كه به تكنیكهای تنفسی آشنا نباشد و آنها را انجام ندهد، نباید خود را یك رزمی كار واقعی بداند. اگر نگاهی به تمرینات سبكهای رزمی بیندازیم، در تمام آنها تكنیك های كنترل تنفس وجود داشته و اهمیت زیادی دارد. براستی چرا تنفس صحیح برای یك رزمی كار بسیار مهم است؟

اجازه دهید با مثالی ساده، مطلب را روشن تر سازیم: اگر شما از چیزی بترسید و یا نسبت به موضوعی خشمگین شوید، اولین ریتم بدنی تان كه از تعادل خارج می شود، تنفس شماست كه سریع و تند می گردد. حال اگر در این وضعیت بتوانید نفسهای عمیق و شكمی انجام دهید یا به عبارتی تنفسهایتان را كنترل كنید، بسرعت آرام شده و انرژی جسمی و روحیتان تحلیل نمی رود.

پس اگر مایلید طی تمرینات و مبارزه زود خسته نشده و بنیه، قدرت و استقامت زیادی داشته باشید، تمرینات تنفسی را پیوسته انجام دهید. از طریق تمرینات صحیح كنترل تنفس، ابتدا ششها قوی می‌شوند و حین تمرینات طاقت فرسای رزمی كه انرژی بدن رو به اتمام است، این ششهای قوی هستند كه تنفس را خود به خود كنترل كرده و اجازه نمی دهند، رزمی كار خسته و از ادامه فعالیت متوقف شود، بلكه با تنفسهای عمیق و كسب اكسیژن بیشتر، به وی انرژی می بخشند. اینكه می بینید بعضی از هنرجویان رزمی، در نبرد زود خسته شده یا اصطلاحاً «می بُرَند» به خاطر عدم آشنائی شان به تنفس عمیق و اصولی است. نكته دیگر اینكه: یك رزمی كار اساساً باید در حین تنفس كه بدن ضعیف شده و می خواهد انرژی بگیرد، تكنیكهای دفاعی و موقع تخلیه هوا كه بدن قدرت گرفته و میخواهد انرژی را انتقال دهد ضربه بزند.

۶-خود را به یك سبك رزمی محدود نكنید: نباید خود را تنها به فراگیری یك رشته رزمی خاص محدود كنید. چون هر سبك رزمی، مزایا و معایبی دارد و نمی توان گفت كدام رشته رزمی بهترین سبك است. بعضی ها آنقدر به رشته رزمی شان علاقه و حساسیت دارند كه اگر عیبی واقعی از آن گفته شود، نمی خواهند آنرا بپذیرند. لازم به ذكر است كه تمام هنرهای رزمی در دنیا از معبد شائولین در چین نشات گرفته و ریشه تمام سبكها در دنیا یكی است. و اگر دقت كرده باشید، تكنیكهای پا و دست با كمی اختلاف، در كلیه رشته ها یكسان است و تنها اسمشان فرق می كند. یكی از علتهایی كه باعث شد بروسلی در دنیا شهرت بسیاری بدست آورد این بود كه بروسلی با اینكه سبك اصلی اش وینگ چون كونگ فو بود، ولی اصول چندین سبك رزمی دیگر را فرا گرفته و پیوسته تمرین می نمود و خود را صرفاً به یك رشته رزمی، محدود نكرده بود. براین اساس بود كه وی حركات و فنون رزمی را مثل یك «بالِریَن» نرم و راحت و با سرعت و قدرت بسیاری بر روی حریفانش اجرا نموده همه را مجذوب خود می كرد.


( هیچ وقت از مبارزات تمرینی در باشگاه فرار نکنید و از هر فرصتی برای مبارزه کردن استفاده کنید زیرا تعداد مبارزات زیاد شما باعث موفقیت و اعتماد به نفس شما میشود )


  • آخرین ویرایش:شنبه 7 اسفند 1389
نظرات()   
   
Ronnie
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:04 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this website's articles
all the time along with a mug of coffee.
Fausto
جمعه 9 آذر 1397 08:53 ق.ظ
Hey there would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog soon but I'm having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for getting off-topic but I had to
ask!
Erna
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:49 ق.ظ
Hi there would you mind sharing which blog platform you're working
with? I'm planning to start my own blog in the near future
but I'm having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I'm
looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had
to ask!
drunk driving attorney
چهارشنبه 30 آبان 1397 11:24 ب.ظ
Yes! Finally something about drunk driving attorney.
air quality testing
دوشنبه 7 آبان 1397 03:56 ق.ظ
Fantastic site. A lot of helpful info here. I'm sending it
to a few friends ans also sharing in delicious. And naturally, thank you to
your sweat!
Candace
شنبه 28 مهر 1397 06:07 ق.ظ
I am really inspired along with your writing abilities as
neatly as with the layout for your blog. Is this
a paid subject or did you modify it your self? Either way keep
up the nice high quality writing, it is uncommon to look a nice blog like this one today..
Damon
پنجشنبه 26 مهر 1397 01:23 ق.ظ
Great site. Plenty of helpful info here. I am sending it to several pals ans also sharing in delicious.

And certainly, thanks for your effort!
Gayle
دوشنبه 23 مهر 1397 10:08 ق.ظ
Hello! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to
look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking
and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and terrific design.
Dorthy
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:53 ق.ظ
Howdy! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog
article or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other.

If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to
hearing from you! Awesome blog by the way!
Debra
شنبه 14 مهر 1397 08:31 ق.ظ
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and all. But just imagine if you
added some great graphics or video clips to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos,
this blog could definitely be one of the best in its niche.
Wonderful blog!
Rockville chiropractor
شنبه 14 مهر 1397 02:06 ق.ظ
I visited many web sites but the audio feature for audio songs current
at this web site is actually wonderful.
http://www.homeservicesnearme.com/request-a-service
پنجشنبه 12 مهر 1397 02:41 ب.ظ
I absolutely love your blog and find many of your post's to
be precisely what I'm looking for. Do you offer guest writers to write content
to suit your needs? I wouldn't mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects
you write with regards to here. Again, awesome web site!
online marketing agency
شنبه 7 مهر 1397 08:34 ق.ظ
I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!
Keep up the awesome works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.
Blaine
جمعه 6 مهر 1397 11:33 ب.ظ
Hi there! This post could not be written much better!

Looking through this article reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him.
Fairly certain he'll have a very good read. Thanks for sharing!
Reyes
جمعه 6 مهر 1397 03:11 ب.ظ
Informative article, exactly what I needed.
Joeann
دوشنبه 2 مهر 1397 09:47 ق.ظ
Hi there, its fastidious piece of writing concerning
media print, we all understand media is a great source of information.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 20 فروردین 1397 10:25 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Blundering Ben
دوشنبه 20 فروردین 1397 05:44 ق.ظ
Maybe you have desired to save yourself a life?
Robert's Blow Boy
دوشنبه 20 فروردین 1397 03:39 ق.ظ
The music is unobtrusive, tranquil, and enchanting.
garciniacambogiapremium.net
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:28 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Robert's Blow Boy
پنجشنبه 16 فروردین 1397 10:27 ق.ظ
Harrods came first using the opening of its Christmas World floor two months earlier than typical.
Selfridges accompanied two days later.
Joma Jewellery a little
پنجشنبه 16 فروردین 1397 09:22 ق.ظ
Should you're not into trawling spherical for second
hand treasure then rest assured the highstreet stores can have lots on provide.
gta chinatown wars cheats
یکشنبه 6 اسفند 1396 01:07 ق.ظ
قطعا مانند وب سایت شما، اما شما نیاز به نگاهی به املایی در چند تا
از پست های شما تعدادی از آنها با مسائل املایی فراوان هستند
و من در پیدا کردن آن بسیار مزاحم به اطلاع واقعیت و سپس دوباره قطعا دوباره دوباره می آیند.
How you can increase your height?
شنبه 1 مهر 1396 11:37 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I
am waiting for your next post thank you once again.
foot problems
جمعه 24 شهریور 1396 03:13 ق.ظ
I don't even know the way I finished up here, however I believed this submit was good.
I don't recognize who you're however certainly you're going to a famous blogger if
you happen to are not already. Cheers!
foot pain
شنبه 18 شهریور 1396 07:22 ب.ظ
First of all I want to say superb blog! I had a
quick question which I'd like to ask if you
don't mind. I was curious to find out how you center yourself and
clear your head prior to writing. I have had
a tough time clearing my thoughts in getting my ideas
out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to
15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to
begin. Any recommendations or hints? Thank you!
What do you do for a strained Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:47 ق.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with
my twitter group? There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thanks
tamibraim.weebly.com
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:09 ق.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging
for? you make blogging look easy. The overall look of your
website is magnificent, let alone the content!
Why do they call it the Achilles heel?
شنبه 7 مرداد 1396 02:50 ب.ظ
Unquestionably believe that which you said. Your favorite
justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a
signal. Will likely be back to get more. Thanks
foot pain relief
پنجشنبه 1 تیر 1396 12:26 ق.ظ
Thanks for finally talking about >نیو کونگ فو شیراز -
كلیدهای موفقیت یك رزمی كار در مبارزه <Loved it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30