تبلیغات
نیو کونگ فو شیراز - آئین نامه اجرائی نیو کانگ فو
شنبه 7 اسفند 1389  08:45 ب.ظ
توسط: Reza Fighter

ماده 1 : مراتب فنی ودرجات نیو کونگ فو     

 سیستم درجه بندی طوری طراحی شده است که با استانداردهای جهانی مطابقت دارد ازمبتدی تا مشکی دان یک بصورت شالها رنگی هفت گانه می باشد که بترتیب سفید ، زرد، آبی ، سبز ، بنفش ، قهوه ای و مشکی دان یک و از دان یک تا دان ده میباشد که هر کدام از مراحل دانها فرمهای مخصوص خود را دارد که هنرجو به ترتیب بوسیله آموزش و آزمونها مراحل فوق را طی میکند0 

 

ماده 2: مشخصات شال       

 

الف) طول شال بنحوی باید تنظیم شود که با سر زانو ده سانتی متر فاصله داشته باشد و دو دور به دور کمر بسته شود ، عرض شال7 الی 8 سانتی متر است و حاشیه داخلی آن 5 تا 6 سانتی متر خواهد بود0  

 

تبصره 1 : از شالبند سفید تا پایان شالبند قهوه ای فقط در یک قسمت پایین شال کلمه W.N.K.O بصورت عمودی نوشته میشود

تبصره 2: دان ها از شالبند مشکی بصورت نوار طلائی یک سانتی متری در قسمت پایین شال و بر حسب دان مربوطه بصورت مورب نصب میگردد0 و در قسمت دیگر شال نام شخص بصورت مخفف و نام خانوادگی آن بصورت کامل نوشته میشود0  

 

ب) رنگ شال برحسب درجه فنی  

 

از شال سفید تا پایان قهوه ای قسمت پشت شال به رنگ مشکی و حاشیه رنگی روی آن برحسب درجه فنی تغییر میکند و از شال مشکی دان 1 الی 9 قسمت زیرین به رنگ قرمز و حاشیه روی آن به رنگ مشکی می باشد و دان  10 قسمت زیرین شال برنگ طلائی و حاشیه روی آن برنگ قرمز می باشد0 

 

ماده 3 : مشخصات لباس               

 

الف) کت یقه سه سانتی و آستین سه سانتی0

ب) شلوار دمپا آزاد بالاتنه از سمت راست دارای 4 بند وزیپ دار می باشد که رنگ آن تا دان 9 مشکی و با علائم مربوطه می باشد0   

ماده 4: رنگ و درجه فنی  

 

الف) شلوار از مبتدی تا پایان دان 8 به رنگ مشکی با نوار قرمز در طرفین و نوشته کلمه  لاتین نیو کونگ فو درهر دو طرف روی نوار قرمز سه سانتی و به رنگ زرد0

 

ب) کت از مبتدی تا پایان شالبند آبی به رنگ مشکی با آرم سبک سمت چپ به روی سینه و نوشته کلمه اختصاری (W.N.K.O ) به صورت عمودی سمت راست به روی سینه0

 

ج) کت ازشالبند سبز تا پایان شالبند قهوه ای به رنگ قرمز با آرم سبک سمت چپ به روی سینه و نوشته کلمه اختصاری (W.N.K.O ) سمت راست به روی سینه0

 

د) کت ازشالبند مشکی دان یک تا پایان شالبند مشکی دان پنچ به رنگ سفید و با آرم سبک سمت چپ به روی سینه و نوشته کلمه اختصاری (W.N.K.O ) به صورت عمودی سمت راست به روی سینه و پشت کت با کلمه لاتین به صورت  حلالی :

 (WORLD NEW KUNG FU ORGANIZATION)و یقه قرمز سه سانتی و نوار قرمز دو سانتی از سر شانه تا انتهای سر آستین و نوار قرمز سه سانتی دور تا دور سر آستین ها و نوار

قرمز دو سانتی در دو طرف جلوی لباس از زیر یقه تا پائین لباس و نوار قرمز دو سانتی دور تا دور قسمت پائینی لباس نصب میشود و در ضمن جلوی لباس دکمه دار  می باشد0                                                                                                    

ه) کت از دان شش تا پایان دان هشت به رنگ آبی با نوار قرمز(رجوع شود به مشخصات بند   د  وشلوار هم مطابق بند الف)   

 

و) کت از دان نه به بالا به رنگ آبی با نوار طلائی و شلوار همانند بند الف با این تفاوت که نوار طلائی و نوشته ها قرمزمی باشد0

 

تبصره یک: در کلیه درجات نصب آرم سبک و کلمه W.N.K.O در روی کت الزامی و به رنگ قرمزو از مشکی دان یک به بالا بصورت گلدوزی همراه با نصب پرچم ایران بر روی بازوی چپ می باشد 

 

تبصره دو: درکلیه درجات در دو طرف شلوار کلمه نیو کونگ فو به صورت لاتین نوشته میشود

 

ماده 5 :

اصطلاحات و اسامی فنون و تکنیکها در ایران ومجامع بین المللی فارسی می باشد

 

ماده 6:

 

الف) جهت ادای احترام به مکان و پرچم و استاد و هنگام ورود و خروج از سالن تمرین و طرح سوال در ایران و مجامع بین المللی  کلمه نیوکونگ فو می باشد0 وضعیت بدن بصورت خبر دار ، پاها جفت، همزمان با آن دستها به شکلی که از آرنج خم و جلوی پیشانی قرار گرفته کف دست راست به صورت باز روی پیش مشت دست چپ که بسته می باشد قرار میگیرد و با گفتن کلمه نیو کونگ فو ادای احترام میکند

 

ب) ادای احترام کلاس به وارد شدن استاد:  ارشد کلاس با دست راست اشاره به استاد کرده و با گفتن جمله ( کلاس رو به استاد ) و سپس فرمان کامی سما ، کلیه افراد را به ادای احترام بند الف فرا می خواند0

 

ج) جواب استاد به شاگردان هنگام ورود:

پس از ادای احترام شاگردان با ادای احترام توسط حرکت دست و تلفظ کلمه نیوکونگ فو شاگردان را جواب داده سپس با فرمان کوندرای شاگردان را به دست ارشد کلاس  می سپارد

 

ماده ٨: سلاحها

آموزش سلاح طبق جدول زیر مورد عمل قرار می گیرد

ماده ٩: شرایط شرکت در مسابقات

جهت شرکت در مسابقات فومای ( فرم ) و پومای ( مبارزه ) داشتن حداقل شالبند سبز الزامی می باشد که شرایط و قوانین آن در آیین نامه های داوری و مسابقات برای کلیه رده های سنی آقایان وبانوان به تفصیل توضیح داده شده است0

ماده 1٠: شرایط شرکت در کلاسهای داوری :

1- داشتن حکم فنی شالبند مشکی دان یک0 

2- دارا بودن 20 سال سن0  

3- حداقل تحصیلات دیپلم در صورت داشتن عناوین قهرمانی کشور میتوان با مدرک سیکل شرکت کرد0

4- داشتن صلاحیت اخلاقی0 

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر0

6- معرفی نامه از هیئت کونگ فو استان مربوطه و یا سبک نیو کونگ فواستان مربوطه0

7- روشن بودن وضعیت نظام وظیفه

 

ماده ١١: شرایط شرکت در کلاسهای مربیگری : 

1- داشتن مدرک فنی مشکی دان یک و دار بودن 20 سال سن0 

2- داشتن صلاحیت اخلاقی و عدم سوء پیشینه0

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر0 

4- تحصیلات دیپلم0

5- روشن بودن وضعیت نظام وظیفه0 

6- معرفی نامه از هیئت استان مربوطه و یا سبک نیو کونگ فواستان مربوطه0                                               

ماده ١٢: لباس داوران:

کت و شلوار و پیراهن با رنگ زرد کفش مشکی و جوراب سفید با نصب آرم سبک روی سینه پیراهن و کت در قسمت چپ و مچ بند آبی وقرمز0 

ماده ١٣: آزمون ارتقاء درجات فنی :

برای اخذ شالبند زرد (کوتو) :

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای ، زیبایی ،عکس العمل گیری ، قدرت تکنیک و استقرار، سرعت و کنترل تنفس0

2- صحیح بودن ضربات دست و پا که شامل : کی تو ، اورای ما  و سیمای بصورت برشی و کلاسیک ،یته، ضربات دست (متو)0  

3- تست قوای جسمانی: 20عدد شنای شکم ، 15عدد شنای متو ، 25 عدد اسکات پا و انعطاف بدنی0

برای اخذ شالبند آبی ( کواو) : 

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای ، زیبایی ،اجرای عکس العمل گیری ، قدرت تکنیک و استقرار، سرعت و کنترل تنفس ، یاد آوری فرم قبلی و کاربرد

2- آن0صحیح بودن ضربات دست و پا که شامل : کی یتو ، سیمای ، اورایما ، یته و اوسایا0

3- تست قوای جسمانی: 25عدد شنای شکم ، 20عدد شنای متو ، 30 عدد اسکات پا ، 10 عدد بارفیکس و انعطاف بدنی0

برای اخذ شالبند سبز( کوما ):

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای ، اجرای عکس العمل گیری و زیبایی ، قدرت تکنیک و استقرار، سرعت و کنترل تنفس ، یاد آوری فرم های قبلی و کاربرد آن0

2- صحیح بودن ضربات دست و پا که شامل : کی یتو ، سیمای ، اورایما ، یته ، اوسایا ، چرخشی ، یاد کی یتو و دو مبارزه ی یک دقیقه ی به صورت سایه0

3- تست قوای جسمانی: 30عدد شنای شکم ، 25عدد شنای متو ، 35 عدد اسکات پا ، 15 عدد بارفیکس و انعطاف بدنی0  

برای اخذ شالبند بنفش ( بودنما ):

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای ، اجرای عکس العمل گیری و زیبایی ، قدرت تکنیک و استقرار، سرعت و کنترل تنفس ، یاد آوری فرم های قبلی و کاربرد آن0

2- صحیح بودن ضربات دست و پا که شامل : کی یتو ، سیمای ، اورایما ، یته ، اوسایا

، چرخشی ، یاد کی یتو ، یته برشی ، ضربات متو ( سرعتی وقدرتی ) دو مبارزه ی

یک و نیم دقیقه ی به صورت سایه وضربات پرنده ( جفت کی یتو ، یته پرنده )0

3- تست قوای جسمانی: 35عدد شنای شکم ، 30عدد شنای متو ، 40 عدد اسکات پا ، 20 عدد بارفیکس و انعطاف بدنی0   

4- شرکت در استاژفنی سبک0

برای اخذ شالبند قهوه ای( اونما ):

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای ، اجرای عکس العمل گیری و زیبایی ، قدرت تکنیک و استقرار، سرعت و کنترل تنفس ، یاد آوری فرم های قبلی و کاربرد آن0 0

2- ضربات پا و دست: کلیه ضربات پا بصورت کلاسیک و مبارزه ای ، ضربات پرنده ( جفت کی یتو ، یته پرنده ، چرخشی پرنده ، یادکی یتو چرخشی پرنده ، اوسایا پرنده ) ، سه مبارزه یک دقیقه ی به صورت نیمه آزاد

3- تست قوای جسمانی: 45عدد شنای شکم ، 35عدد شنای متو ، 40 عدد اسکات پا ، بدنسازی ( ضربات دست به بدن و ضربات پا به بدن و سفید ران )

4- شرکت در استاژفنی0

برای اخذ شالبند مشکی دان یک ( توکیما ):

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای دان یک ، اجرای عکس العمل گیری و زیبایی ، قدرت تکنیک و استقرار، سرعت و کنترل تنفس ، تمرکزو یاد آوری فرم های قبلی و کاربرد آن به صلاحدید آزمون گیرنده0

2- ضربات پا و دست: کلیه ضربات پا بصورت کلاسیک و مبارزه ای ، ضربات پرنده ( جفت کی یتو ، یته پرنده ، چرخشی پرنده ، یادکی یتو چرخشی پرنده ، اوسایا پرنده ) ، سه مبارزه یک دقیقه ی به صورت سایه و نیمه آزاد، کلیه ضربات ترکیبی ( دست و پا) 

3- تست قوای جسمانی: 60عدد شنای متو در مدت زمان یک دقیقه، 60عدد شنای شکم در مدت زمان یک دقیقه، پرش جفت پا 60 بار در یک دقیقه از روی مانع ، انعطاف بدنی.

4- شرکت در استاژ فنی سبک یک دوره برای اخذ دان یک0

برای اخذ شالبند مشکی دان دو ( توتایما ):

1- بخش فرم : اجرای صحیح فومای دان 2 و اجرای یک فرم اختیاری و اجرای یک فرم از دان 2 به پایین تعیین شده توسط آزمون گیرنده و پاسخگویی به سئولات فنی0

2- مبارزه بصورت نمایشی با پنچ نفر در 5 دقیقه ( هرنفر یک دقیقه ) 0

3- شرکت در استاژ های فنی سبک دو سال متوالی ( درهر سال حداقل یک دوره ) برای اخذ دان دو0

برای اخذ شالبند مشکی دان سه ( یا هوما ) :

1- بخش فرم:اجرای صحیح فومای مشکی دان 3 بصورت اجباری و اجرای یک فرم اختیاری و اجرای یک فرم که توسط آزمون گیرنده تعیین می گردد0  

2- تشریح آناتومی بدن انسان بصورت کتبی و شفاهی0 

3- شرکت در استاژهای فنی سبک سه سال متوالی( در هر سال حداقل یک دوره) برای اخذ دان سه0

برای اخذ شالبند مشکی دان چهار( ذات ما ):

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای دان 4 و یک فرم اختیاری و یک فرم تعیین شده توسط آزمون گیرنده0

2- ارائه تجزیه و تحلیل تکنیکهای کلاسیک و مبارزه ای بصورت شفاهی0

3- شرکت در استاژهای فنی سبک چهار سال متوالی ( در هر سال حداقل یکدوره) برای اخذ دان چهار0

برای اخذ شالبند مشکی دان پنچ ( من توما ) :

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای دان 5 و یک فومای اختیاری و یک فرم تعیین شده توسط آزمون گیرنده0

2- شرکت در استاژهای فنی سبک پنچ سال متوالی ( در هر سال حداقل یک دوره ) برای اخذ دان پنچ0

3- حضور مستمر در سمینارهای که توسط سبک از نامبرده دعوت میشود0

4- دایر کردن کلاسهای عمومی نیوکونگ فو و تعلیم وپرورش هنرجویان و معرفی آنها به سبک جهت شرکت در آزمونهای فنی و مسابقات مختلف0

برای اخذ شالبند مشکی دان شش( آسانما ):

1- بخش فرم : اجرای صحیح فرم دان 6 و یک فرم اختیاری و یک فرم تعیین شده توسط آزمون گیرنده0

2-  عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر0

3- شرکت در استاژهای فنی سبک شش سال متوالی ( در هر سال حداقل یک دوره ) برای اخذ دان شش0

4- حضور مستمر در سمینارهای که توسط سبک از نامبرده دعوت میشود0

5- دایر کردن کلاسهای عمومی نیوکونگ فو و تعلیم وپرورش هنرجویان و معرفی آنها به سبک جهت شرکت در آزمونهای فنی و مسابقات مختلف و کلاسهای داوری ومربیگری 

برای اخذ شالبند مشکی دان هفت( آشانما):

1- بخش فرم :اجرای صحیح فرم دان 7 و یاد آوری کلیه فرم های اختصاصی سبک از ابتدا تا دان مربوطه0  

2- شرکت در استاژهای فنی سبک هفت سال متوالی ( در هر سال حداقل یک دوره ) برای اخذ دان هفت0

3- حضور مستمر در سمینارهای که توسط سبک از نامبرده دعوت میشود0

4- گسترش کلاسهای عمومی نیوکونگ فو و تعلیم وپرورش هنرجویان و معرفی آنها به سبک جهت شرکت در آزمونهای فنی و مسابقات مختلف و کلاسهای داوری ومربیگری0

5- ارائه تحلیل کتبی پیرامون اخلاق در ورزش و سیر وسلوک عرفانی به کمیته تحقیقات و پژوهش0

برای اخذ شالبند مشکی دان هشت( رسانما ) :

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای دان هفت وهشت و یک فرم تعیین شده توسط آزمون گیرنده0

2- ارائه تز یا مقاله تخصصی ، فنی و علمی مرتبط با فرمهای نیو کونگ فو0

3- شرکت در استاژهای فنی سبک هشت سال متوالی ( در هر سال حداقل یک دوره ) برای اخذ دان هشت0

4- حضور مستمردر سمینارهای که توسط سبک از نامبرده دعوت میشود0

5- تحقیقات در مورد نیوکونگ فو و سایر ورزشهای رزمی به صورت کامل در داخل و خارج از کشور و ارائه آن به صورت جزوء به کمیته فنی و بنیانگذار نیو کونگ فو0

برای اخذ شالبند مشکی دان نه( گورمان ):

1- بخش فرم : اجرای صحیح فومای دان نه ، هشت و یک فرم تعیین شده توسط آزمون گیرنده 0

2- تحقیقات در مورد نیوکونگ فو و گسترش آن در سطح جهان 0

3- تغییرات علمی و فنی و تحول برابر نیاز های زمان با مشاوره کمیته فنی و بنیانگذار سبک0

برای اخذ شالبند مشکی دان ده( پایانما ):

1- بخش فرم: اجرای صحیح فومای دان ده ونه0

2- ارائه یک فرم ابداعی برابر با نیازهای روز ورزش و استانداردهای جهانی به کمیته فنی و بنیانگذار سبک نیو کونگ فو0

ماده 15: تطبیق احکام داوری ومربیگری:

برای تطبیق مدراک (مربیگری ، داوری ) از سبک های رزمی دیگر به سبک نیوکونگ فو میبایست در کلاسهای بازآموزی و دوره عملی مربیگری و داوری نیوکونگ فو شرکت نموده و برابر با  قوانین و مقررات سبک نیو کونگ فو، فدراسیون کونگ فو و سازمان تربیت بدنی معادل حکم قبلی صادر خواهد شد

ماده 16: تطیبق احکام فنی :

تبصره یک : برای تطبیق مدارک فنی از سبک های رزمی دیگر به سبک نیو کونگ فو میبایست در استاژها و آزمونهای مربوطه شرکت نموده و در صورت صلاحدید کمیته فنی ومسئول سبک برابر با مقررات سبک نیو کونگ فو و فدراسیون معادل مدرک فنی قبلی حکم صادر خواهد شد


دوست عزیز نظر یادت نره........................  • آخرین ویرایش:شنبه 7 اسفند 1389
نظرات()   
   
feet complaints
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:06 ق.ظ
Having read this I thought it was very informative.
I appreciate you taking the time and energy to put this
article together. I once again find myself personally spending
way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!
feet pain
یکشنبه 26 شهریور 1396 09:12 ب.ظ
Hello There. I discovered your weblog the use of msn. This is a very well written article.
I will make sure to bookmark it and return to learn more of your useful info.
Thank you for the post. I'll definitely return.
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:52 ق.ظ
Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply spectacular and
i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to
grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the enjoyable work.
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 14 مرداد 1396 01:58 ب.ظ
Right now it appears like Movable Type is the top blogging platform out
there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
ceciliaDufault.jimdo.com
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:11 ق.ظ
I visited multiple blogs but the audio feature for audio
songs present at this web page is truly wonderful.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 09:53 ب.ظ
I always spent my half an hour to read this blog's articles all the time along with a mug of coffee.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 08:24 ب.ظ
This piece of writing is really a nice one it helps new net visitors,
who are wishing in favor of blogging.
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 01:47 ق.ظ
After I initially commented I appear to have
clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now
on each time a comment is added I receive four emails with the same comment.
Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر